Trung tâm Chứng nhận

CÔNG TY NHONHO ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TP CẦN THƠ TRAO BẰNG KHEN

Với những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Cần Thơ, Công ty NHONHO được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trao bằng khen

Ngày 8/10, Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ giai đoạn 2017-2020.

Đồng thời, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là sau Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, cá nhân Ông Hoàng Bá Nghị  - Tổng giám đốc Cty NHONHO đã có nhiều đóng góp tích cực và ngày 9/10 vừa qua đã được tôn vinh là doanh nhân tiên phong, thúc đẩy hợp tác phát triển EVFTA

Tin rằng cùng với năng lực và sự nhiệt huyết, tập thể Cty NHONHO nói chung, Ông Nghị nói riêng sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong tương lai giúp cho nền nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ!