CHỨNG NHẬN HALAL

Halal theo tiếng Arab là hợp pháp, hợp pháp theo chuẩn của Qur’an. Haram là không cho phép, không cho phép theo chuẩn của Qur’an. Dựa trên Qur’an người Hồi giáo phân biệt, đánh giá điều đúng và điều sai, điều tốt và điều xấu, Quran là luật trong các mối quan hệ đối với Thượng Ðế, với gia đình, xã hội và bản thân. 

1. HALAL là gì?

Halal theo tiếng Arab là hợp pháp, hợp pháp theo chuẩn của Qur’an. Haram là không cho phép, không cho phép theo chuẩn của Qur’an. Dựa trên Qur’an người Hồi giáo phân biệt, đánh giá điều đúng và điều sai, điều tốt và điều xấu, Qur'an là luật trong các mối quan hệ đối với Thượng Ðế, với gia đình, xã hội và bản thân. Halal và Haram được cân nhắc trên mọi khía cạnh của cuộc sống, vượt trên thời gian và không gian. Không đơn thuần trong các lĩnh vực thực phẩm hay thuốc chữa bệnh mà còn bao quát như: văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội và cho đến những bất cự bất động của một người đều phải dựa trên Thiêng luật này.

- Chứng chỉ Halal là 1 loại chứng chỉ xác nhận rằng Sản phẩm nào đó đạt yêu cầu về các thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của Kinh Qua'ran và luật Shariah.

- Trước đây khi nói đến Halal thì người ta chi nghĩ đến thịt là chính, các lại động vật phải được giết mổ theo nghi thức Hồi giáo. Nhưng trên thực thế việc các Sản phẩm Halal tại các thị trường Hồi giáo được chia ra 4 loại chính. 1. Halal Thực phẩm và đồ uống (không bao gồm rược và bia, chất có cồn) 2. Thuốc chữa bệnh (Halal medicines) 3. Mỹ phẩm (Halal cosmetic & skin care) 4. Các sản phẩm thực phẩm Chức năng (Halal health Supplement). Đối với người Hồi Giáo (muslim) việc sử dụng các sản phẩm Halal là bắt buộc, vì thế các sản phẩm nhập khẩu chỉ được lựa chọn khi sản phẩm đó có dấu Halal trên bao bì sản phẩm.

2. Đối tượng áp dụng HALAL:

- Đối với các Doanh nghiệp khi xuất khẩu sản phẩm theo 4 nhóm trên sang các khu vực Trung Đông thì việc cần có giấy chứng nhận Halal gần như là bắt buộc. Việc đánh giá và xác nhận sản phẩm đó có phải là Halal hay không phải do các chuyên gia có chuyên môn là người Hồi giáo kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất. Việc kiểm tra bao gồm đánh giá các thành phần Halal để sản xuất sản phẩm và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà máy để đạt được điều kiện "TINH KHIẾT". Hiên nay tại các quốc gia đều có tổ chức chứng nhận Halal độc lập

3. Lợi ích khi áp dụng HALAL:
- Là chìa khoá mở cửa vào thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo.
- Giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm được chứng nhận Halal có nghĩa là người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm với việc đảm bảo nó không chứa bất cứ thứ gì là Haram qua đó làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm.
- Các giấy chứng nhận Halal do HCA cấp được chấp nhận trên toàn thế giới. Từ Indonesia, Malaysia và Singapore, đến Ả Rập Saudi, UAE và các nước Trung Đông khác, qua châu Âu, Bắc và Nam Mỹ,.. 

 - Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Qui trình chứng nhận:

- Sau khi đã hỗ trợ Khách Hàng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn, NHO-QSCert sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký đánh giá và chứng nhận với Văn phòng công nhận HALAL.

 - Tiến hành đánh giá và nhận chứng chỉ

5. Quy trình triển khai thực hiện tiêu chuẩn HALAL như thế nào?

Bước

Nội dung chính

Mô tả công việc

1

Thành lập Ban dự án

Tổ chức NHO-QSCert sẽ hướng dẫn Khách hàng cách tổ chức triển khai dự án. Thành lập Ban thực hiện dự án, các thành viên trong ban dự án do Khách hàng đưa ra. Các thành viên được chọn thường là các trưởng phó bộ phận/phòng ban. (Thời gian dự kiến là 1 buổi)

2

Đào tạo tiêu chuẩn

Giảng viên chúng tôi tiến hành đào tạo cho cho các thành viên trong Ban dự án: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn, đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai yêu cầu tiêu chuẩn (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

3

Hướng dẫn biên soạn tài liệu

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng thành viên trong Ban dự án đã được phân công từng bộ phận cụ thể: hướng dẫn soạn tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn, sắp xếp thời gian phù hợp với các thành viên trong Ban dự án (Thời gian dự kiến là 9 đến 16 buổi)

4

Hướng dẫn áp dụng

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn các thành viên trong Ban dự án ghi chép hồ sơ theo tài liệu đã ban hành (Thời gian dự kiến là 3 đến 8 buổi)

5

Đào tạo đánh giá nội bộ

Chuyên gia Tư Vấn sẽ hướng dẫn thành viên Ban triển khai dự án kỹ thuật, duy trì hệ thống, đào tạo đánh giá nội bộ. Sau khi học, các thành viên sẽ trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức giúp duy trì hệ thống cho tổ chức  (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)

6

Thực hiện đánh giá nội bộ

NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ đánh giá cùng với đánh giá viên nội bộ của Khách hàng. Các đánh giá viên nội bộ của Khách hàng sẽ theo đánh giá tập sự để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)

7

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

8

Đánh giá nội bộ lần 2 (nếu có)

Sau khi đã khắc phục xong lỗi đánh giá lần 1, nếu xét thấy cần thiết thì NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ cùng công ty đánh giá nội bộ lần 2
(Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)

9

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa (nếu có)

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

10

Đăng ký chứng nhân

Sau khi đã khắc phục hết lỗi đánh giá nội bộ lần 1 và lần 2 (nếu có). Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn Khách hàng lập hồ sơ thực hiện đăng ký với Văn phòng Công nhận HALAL tại Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại Thành Phố Hà Nội… (Thời gian dự kiến là 1 buổi)

11

Đánh giá chứng nhận chính thức

NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia tư vấn – quản lý dự án tham gia hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình đánh giá chính thức (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

12

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

Sau khi Tổ chức đánh giá đưa ra các điểm không phù hơp thì Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn từng bộ phận có liên quan cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của các thành viên (Thời gian dự kiến là 1 đến 4 buổi)

13

Nhận giấy chứng nhận và duy trì tiêu chuẩn

Sau khi khắc phục lỗi đánh giá, Khách hàng gửi đầy đủ bằng chứng cho Tổ chức chứng nhận và đợi nhận giấy chứng nhận. Trong quá trình duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn, NHO-QSCert luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu Khách hàng cần (Thời gian dự kiến là 28 ngày đến 2 tháng)